• +905062821491
  • info@genelwebhizmetleri.com

Altınel OSGB

Bornova, İzmir

ALTINEL OSGB Olarak felsefemiz;

İşveren ve Çalışanlarla beraber güvenli ve sağlıklı bir ortamda işin

Yürütülmesine katkı sağlamaktır.

 

• İş güvenliği ile ilgili Temel Eğitimleri  vermek,

• İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,

• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak,

• Eğitim Planı hazırlamak,

• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,

• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,

• İş yeri Risk Değerlendirmesi yapmak,

• Acil Durum Eylem Planı hazırlamak,

• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,

• İç Yönetmelik hazırlamak,

• İş İzni Prosedürü hazırlamak,

• Çalışma talimatları hazırlamak,

• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,

• Patlamadan Korunma Dokümanı  hazırlamak,

• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,

• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,

• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak,

• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,

• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,

• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,

• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,

• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,

• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,

• İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,

• Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,

• Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

·          Ortam ölçümü yapılmasını sağlamak ve takip tmek

·          Saha denetimlerinin yapılması

·          Yüksekte çalışma prosüüdürünün hazırlanması

·          Tehlike tanımlamasının yapılması

·          Olay araştırma süreçleri

·           

·           Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma  ve yüksekten düşme,
 Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
 Radyasyon içeren çalışmalarda,
 Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
 Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
 Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
 Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
 Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
 Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde,
riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı hazırlanır.

·           Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve iş yerindeki riskler,
 Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 Uyarı işaretleri,
 Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 Temizlik ve düzen,
 Yangın olayı ve yangından korunma,
 Termal konfor şartları,
 Ergonomi,
 Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 İlk yardım, kurtarma.

·          Temel yangın eğitimi

·          Yanmanın oluşumu ve yangın

·          Yangının safhaları

·          Yangınla mücadele yöntemleri

·          Tesislerde yangın riskleri

·          Yangın söndürücü maddeler

·          Yangın söndürme cihazları ve kullanımı

·          Yangında insan davranışı

·          Yangın ve insan sağlığı

·          Tesislerde yangın organizasyonları

·          Yangın ve sonrasında ortam tehlikeleri

·          Yangın anında tahliye

·          Yangında ilk yardım uygulaması

·          Personel koruyucu donanımlar

·          Yangın türleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Bilgileri

Yetkili Kişi
Hakan Tabak
Telefon
02323740374
Cep Telefonu
05325958106
Adres
Kazım Dirik Mah. 186. Sok. No:5/1A

Harita

Anahtar Kelimeler

Yorumlar